استارتاب ناب

ما قصد داریم از این پس به جای کلمه رایج استارتاپ ، شما را با اعجاز استارتاپ، یعنی (Lean Startup) یا استارتاپِ  ناب آشنا کنیم.

از بین عوامل متعدد و مهمِ راه اندازی استارتاپ ها، ایده نو و سرمایه از بقیه مهمتر هستند، اما سوال مهم اینکه چرا کارآفرینان فراوانی با وجود داشتن ایده ای کاملاٌ جدید و جذاب، نتوانسته اند سرمایه مورد نیاز را جذب ؛ واستارتاپ آنان با شکست مواجه شده است؟!

کارآفرینِ  با دانش می داند یا سرمایه باید توسط استارتاپ تامین شود یا این خودِ استارتاپ است که بایستی برای بقای خودش سرمایه جذب کند. و این یعنی استارتاپ واقعی ؛ یعنی ایجاد ثروت از هیچ.

آینده استارتاپ ها ، نسل استارتاپ های ناب یا Lean Startup  است  که یک متدولوژی پشترفته و موفق کارآفرینی است.

استارتاپ ناب موثرترین راه ممکن برای کاهش ریسکِ شکست است.  

قوت استارتاپِ ناب بر آزمایش کردن علمی، بیرون دادن تکرارشدنی محصول و بازخورد مشتریان، استوار است تا به یادگیری معتبر منجر شود.

کارهای اضافه حذف، وکارهای ارزش آفرین در طی مراحل و فاز ساخت محصول، افزایش می یابند. در استارتاپ ناب محصوص کامل ساخته شده، طرح های دراز مدت در بازارهای غیرقطعی و مفروضات اعتبارسنجی نشده کمتر دیده می شود یا بهتر است بگوییم دیده نمی شود.

ما را دنبال کنید
تماس با ما

آدرس: اتوبان ارتش مینی سیتی شهرک شهید محلاتی خیابان جهاد خیابان نصر ۱

شماره تماس: 02128422362

نقشه